Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 - Het aanbod
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht
ARTIKEL 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
ARTIKEL 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
ARTIKEL 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
ARTIKEL 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
ARTIKEL 11 - De prijs
ARTIKEL 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
ARTIKEL 13 - Levering en uitvoering
ARTIKEL 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
ARTIKEL 15 - Betaling
ARTIKEL 16 - Klachtenregeling
ARTIKEL 17 - Geschillen
ARTIKEL 18 - Branchegarantie
ARTIKEL 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Wijziging van de Algemene Voorwaarden Webshop Keurmerk